Video produkcia

Poskytujeme kompletné zabezpečenie eventov v spolupráci s partnerskými firmami, s použitím svetelnej, zvukovej a LED technológie.

Video produkcia

  • postprodukcia 2x strihové pracovisko AVID
    Strižňa AVID
    Strižňa AVID
  • profesionálny broadcast HD, SD prenos SDI signálu (4x)

SFX filmové efekty Peter Plazák

  • všetky efekty, okrem nukleárnych a počítačových